Wooden Hut

"לָשׁוּב הַבַּיְתָה"

אז איך עושים תשובה מעומק הלב באלול הקרוב?

קבלו עכשיו הדרכה יסודית ומשפיעה

 

   שתאפשר לכם לגרום לאלול הקרוב להיות פתח אמיתי לשינוי

ותאיר לכם ארבע נקודות יסודיות שירימו את התשובה שלכם למעלה 

ללא עלות כלל!!!

 

 

יש למלא פרטים ולקבל את סדרת השיעורים ישירות למייל:

מיני קורס על התשובה בחודש אלול

רוצים שאלול הזה יזיז לכם באמת?

רוצים שהוא לא יגמר בלי ששמנו לב?

רוצים לגעת בתשובת הנשמה ממקומות שונים, שבוודאי יזיזו אותנו למקום חדש וטוב?

לשוב הביתה

הסדרה בנויה מארבעה שיעורים קצרים

שתוכלו לצפות בהם בכל זמן אפשרי!

פשוט לקבל את השיעורים למייל ולראות אותם בזמן שנוח לכם

והם יעזרו לכם לעשות תשובה מאהבה בחודש אלול הקרוב!

בשיעורים נלמד 4 עקרונות יסודיים על התשובה, איך לעשות תשובה באמת,

כזו שתלווה אותנו גם הרבה אחרי אלול.

היסודות לקוחים הישר מתוך תורת חבקו"ק!

המרצים שלנו בקורס:

אז מה יהיה לנו בקורס?
4 מיני שיעורים שיאירו את התשובה מזויות שונות ויגרמו לאלול הקרוב להיות פתח אמיתי לשינוי!

יובל פרוינד

ילמד את יסוד מהותי ביותר בתהליך התשובה, וכיצד עלינו להגיע אליו, ואיך שבים קודם כל לעצמנו

טל שלומי

יסביר מה היא השאלה שעליה אנחנו נדרשים לתת תשובה, ואיך משיבים עליה

רן ובר

יבאר לנו מה הם שלושת המרכיבים שאנחנו פשוט חייבים שיהיו בתוך התשובה שלנו

תומר רטהואז

יסביר לנו איך התשובה קשורה עמוקות לשמחה, וכיצד מכניסים שמחה לתוך התשובה שלנו

לשוב הביתה

מוגש לכם באהבה על ידי קהילת "אוצרות"

רוחניות יהודית בדרך חבקו"ק!

 

קהילת לימוד יסודית מקיפה, עם חברים תומכים ואוהבים בדרך שלך.